Öğrenim Durumu:
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anadolu Üniversitesi 1992
Y. Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1999
Doktora Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Kontrol Programı Marmara Üniversitesi 2005

Görevler:

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Elektrik, Enerji Şefi MATESA Tekstil A.Ş. K.Maraş 1993–1994
Ar-Ge Mühendisliği   HES şirketler gurubu, HES MAKİNA A.Ş. Kayseri 1994–1995
Türkiye Temsilcisi Alman Wieland-Bamberg firmasının Türkiye temsilcisi. İstanbul 1995–1997
Öğr.Görevlisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1997-2008
Yrd.Doç.Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2008-2012
Doç. Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2012-2017
Prof. Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2017-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

 1. Mobil Robot Kolunun Parçacık Sürü Optimizasyonu ile Stabilizasyonu. Aziz Ulusoy 2019.
 2. Parçacık sürü optimizasyonu (PSO) kullanarak öz ayarlamalı PID kontrolör tasarımı. Husseın Alruım Alhasan. 2018.
 3. Nesne takibi yapan denge robot tasarımı, Yunus Çelik. 2018.
 4. Otonom bir mobil robotun kayan kipli kontrol yöntemi ile yörünge kontrolü ve PID kontrol ile kıyaslanması. Necati Kurtlucan. 2018
 5. Otonom bir Mobil Robotun Parçacık Sürü Algoritması ile Optimum yörünge Kontrolü. EbubekirPekdemir. 2017.
 6. Grafen Katkılı Malzemelerin Elektromanyetik Kalkanlama Performansının İncelenmesi. Mahmut Altun. 2017.
 7. Uzaktan kumanda edilebilen mobil robota bağlı işaretleyici hedef takibi tasarımı. Ömer Berber. 2017.
 8. Otonom Mobil Robotun Hız Sabitleyici Tasarımı. Muharrem Ateş. 2017.
 9. İmalat Endüstrisine Yönelik Robot Kol Oryantasyonu ve Görüntü İşleme Yazılımının Geliştirilmesi. Fatih Arslan. 2015.
 10. Elektronik Kontrollü Çekilir Tip Bir Tarla Pülverizatörü Geliştirilmesi. Ahmet Ertuğrul Bay. 2014
 11. Örüntü Tanıma ile Ham Bez Hatalarının Tespiti. Hasan Güler. 2013.
 12. Üniversite Kampüsündeki Araç Plaka Tanıma Ve Takibi İçin Matematik Ve Algoritmik İlkeler. Ahmed Amir Khan. 2013.
 13. GPU ile Hızlandırılmış Bulanık Mantık Algoritmalarının Görüntü İşlemede Kullanılması. Hasan Badem. 2012.
 14. İplik yapımında kullanılan pamuk içerisindeki yabancı elyafların ayıklanması. Eyüp Yalçın. 2012.

Yönetilen Doktora Tezleri  :

 1. Otonom robotlarda yol planlaması ve optimum kontrolü. Osman Doğmuş. (Devam ediyor)
 2. Sürü Robotların Modellenmesi, Davranış Analizi, Haberleşmesi ve Kontrolü. Eyüp Yalçın. (Devam ediyor)

İdari Görevleri

 1. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı, (2018-2019)
 2. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı, (2018-Devam Ediyor)
 3. Kahramanmaraş TEKNOKENT Genel Müdürü, (2015-Devam Ediyor)
 4. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyon Üyesi, (2016-Devam Ediyor)
 5. Patent Değerlendirme Komisyon Üyesi, (2017-Devam Ediyor)
 6. Mühendislik Fakültesi Kurulu Üyesi, (2017-Devam Ediyor)
 7. Devreler ve Sistemler Ana Bilim Dalı Başkanı, (2016-Devam Ediyor)
 8. Biyomühendislik Araştırma Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, (2017-Devam Ediyor)
 9. Afşin Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi, (2015-2018)
 10. ÜSKİM Araştırma Merkezi Laboratuvarı Müdürü, (2015-2016)
 11. Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı Başkanı, (2011-2014)
 12. Üniversite Sanayi İlişkileri Koordinatörü, (2011-2012)
 13. Bilgi İşlem Daire Başkanı, (2011-2012)
 14. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı, (2010-2011)
 15. Eğitim Fakültesi Kurullu Üyesi, (2010-2011)
 16. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, (2009-2014)

Hakemlik yaptığı bilimsel dergilerin bir kısmı

 • IEEE Transaction on Energy Conversion.
 • IEEE Transaction on Automation Science and Engineering.
 • Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2010-2011
 • IEEE Transaction on Systems & Cybernetics.
 • PIERS-JEMWA (Massachusetts institute of technology MIT publications)
 • Turkish journal of electrical engineering & computer sciences

Bilimsel dergi editörlüğü

 • KSU Journal of Engineering Sciences

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 • Mikro işlemciler ve Mikrodenetleyiciler I. (Editör), Lisans Yayıncılık, ISBN=9978–9944–274–22–7, Ocak 2008.
 • Mikro işlemciler ve Mikrodenetleyiciler II. (Editör/Bölüm Yazarı), Lisans Yayıncılık, ISBN=978-605-4350-00-1, Ocak 2010.

Proje Hakemlikleri

TÜBİTAK TEYDEB Projeleri.

 • 18 Adet Proje Hakemliği
 • 3 Adet Proje İzleyiciliği

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Ar-Ge Merkezleri

 • 7 Adet Ar-Ge Proje Değerlendirme Komisyonu (Sektör Temsilcisi)
 • 2 Adet Ar-Ge Proje Değerlendirme Komisyonu (Akademisyen Üye)
 • 4 Adet Ar-Ge Merkezi Denetleme Hakemliği

KOSGEB AR-GE  projeleri

 • 4 Adet Ar-Ge Proje Değerlendirme Komisyonu (Akademisyen Üye)

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Etkinliklerde Aldığı Görevler

 1. TOK 2017 ulusal program kurulu
 2. TOK 2016 ulusal program kurulu
 3. TOK 2015 ulusal program kurulu
 4. TOK 2013 ulusal program kurulu
 5. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi
 6. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2023’e 10 Kala Ar-Ge ve Yenilikte Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş (Panelist)
 7. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, II. Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulama Örnekleri Zirvesi (Moderatör)
 8. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge Reform Paketi Hazırlık Çalıştayı
 9. 2023’e Doğru TÜBİTAK ile Geleceğe Bakış Çalıştayı.
 
Durum Çubuğu