YAYINLAR

A. Uluslararası Dergi Yayınları (SCI/SCI-EXP):

 1. M. Güneş,A.E. Bay, S. Arslan, "Linear Quadratic Regulator (LQR) and PID Control of tank level of field sprayer",AMA-Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin Amerika, 2018.
 2. İ. Karteri, M. Altun, M. Güneş, “Electromagnetic interference shielding performance and electromagnetic properties of wood-plastic nanocomposite with graphene nanoplatelets”, Materials in Electronics, Vol. 28,  pp: 6704-6711,  2017
 3. M. Güneş and  H. Badem, “Detecting Direction of Pepper Stem by Using CUDA-Based Accelerated Hybrid Intuitionistic Fuzzy Edge Detection and ANN”, Journal of Sensors, Volume (2016), Article ID 4052101, 2016.
 4. İ.Karteri, M.Güneş, “Synthesis of reduced graphene oxide-phosphorus nanocomposites with a new approach for dye sensitized solar cells application”, Materials in Electronics, Vol. 27,  pp: 11502-11508,  2016
 5. M. Güneş and M.H. Alma, “Distillation of Essential Oil and Simulation of Electromagnetic Power Distribution in a Microwave Oven”, International Journal of Microwave and Wireless Technology, Vol.4(5), pp. 545-551, 2012.
 6. M. Güneş “Fuzzy and three-step control of refiner system to get stable freeness for recycled paper”, Scientific Research and Essays SRE. Vol. 6(1), pp. 110-117, 4 January, 2011.
 7. M. Güneş and N. Doğru, “Fuzzy Control of Brushless Excitation System for Steam Turbo Generators”, IEEE Transactions on Energy Conversion. Vol. 24, pp. 844-852, 2010.
 8. M. Güneş and M.H Alma, “Distillation of Essential Oil from Leaves of Eucalyptus Camaldulensis by Using Microwave Power Source”, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. Vol. 59, pp. 2243-2245, 2010.
 9. M. Güneş and F. Baba, “Speed and position control of autonomous mobile robot on variable trajectory depending on its curvature”, Journal of Scientific & Industrial Research JSIR. Vol. 68, pp. 513-521, 2009.
 10. M. Güneş and F. Baba, “Educational Tool for Design and Implementation of an Autonomous Mobile Robot”, International Journal of Engineering Education IJEE. Vol.25, pp. 239-249, 2009.
 11. M. Güneş and M.H. Alma, “The Effects Of Microwave Irradiation Power On The Chemical Composition Of Essential Oil From The Leaves Of Turkish by Laurel”, Journal of Electromagnetic Waves and Applications JEMWA. Vol.22, pp. 2205-2216, 2008.

B. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler:

 1. Y. Çelik, M.Güneş, "Designing an object tracker self-balancing robot", Academic Platform-Journal of Engineering and Science, 2018.
 2. N.Kurtlucan, M.Güneş, "Otonom Bir Mobil Robotun Kayan Kipli Kontrol Yöntemi İle Yörünge Ve Hız Kontrolü Ve PID Kontrol İle Kıyaslanması", Teknik Bilimler Dergisi, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 40 - 45, Oca 2018.
 3. O. Doğmuş, E. Kılıç, S. Şit, M. Güneş, “Adaptation of Optimized PID Controller with PSO Algorithm to Photovoltaic MPPT System”, KSU. Journal of Engineering Sciences, 2017.
 4. M. Güneş, H. Alruim Alhasan, “A New Adaptive Particle Swarm Optimization Based on Self-Tuning of PID Controller for DC Motor System”, Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 32(3), pp. 241-248, September 2017.
 5. M. Altun, Y. Çeşil, M. Güneş, “Investigation of The Success of Particle Swarm Optimization Based PID, Classic PID and Fuzzy Type Inspection Methods in Speed Control of DC Motor”, KSU. Journal of Engineering Sciences, 2017.
 6. M. Ateş, M. Güneş, “Parçacik Sürü Optimizasyonu Tabanli Kalman Filtresi Ve Pid Denetleyici İle Mobil Robotun Optimum Yörünge Kontrolü”, Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (UHMFD), Vol. 9, pp: 67-83, 2017.
 7. Y. Celik, M. Gunes, “EMG İşaretlerinin Filtrelenmesinde Çok Hızlı En Küçük Kareler Metodu İle Dalgacık Dönüşümü Metotlarının Karşılaştırılması”, KSU. Journal of Engineering Sciences, 20(1), pp:58 – 63, 2017.
 8. Y. Çelik, M. Altun, M. Güneş, “Mouse Design Using Image Processing for Disabled”, KSÜ Journal of Engineering Sciences, Vol:20(3), pp:49-55, 2017.
 9. Ö. Berber, M. Güneş, “Uzaktan Kontrol Edilebilen Mobil Robota Bağlı İşaretleyici İle Hedef Takibi”, KSÜ Journal of Engineering Sciences, Vol:20(3), pp:31,39, 2017.
 10. M. Altun, İ. Karteri, M. Güneş, M. H. Alma, “Grafen Katkılı Odun-Plastik Nanokompozitlerinin Elektromanyetik Özellikleri ve Elektromanyetik Kalkanlama Etkinliği Karşılaştırmalı Çalışması”, KSU. Journal of Engineering Sciences, 20(1),pp. 38-47, 2017.
 11. O. Doğmuş, E. Kılıç, S. Şit, M.Güneş, “PSO algoritması ile Optimize Edilmiş PID Denetleyicinin Fotovoltaik MPPT Sistemine Uyarlanması”, KSÜ Journal of Engineering Sciences, Vol:20(4), pp:1-8, 2017.
 12. E. Pekdemir, M. Güneş, “Otonom Bir Mobil Robotun Parçacık Sürü Algoritması ile Optimum Yörünge Kontrolü”, KSÜ Journal of Engineering Sciences, Vol:19(3), pp:157-164, 2016.
 13. Ö. Berber, M. Ateş, H. A. Alhasan, M Güneş, “Parçacık Sürü Optimizasyonu ve PID ile Mobil Robotun Optimum Yörünge Kontrolü”,  KSU. Journal of Engineering Sciences, 19(3), pp:165-169, 2016.
 14. F.Arslan, M. Güneş, “Improving Object Classification and Application Software with Mitsubishi Robotic Arm”, Journal of Engineering and Fundamentals, Vol. 2(1), pp: 1-12, June 2015.
 15. H.Güler, M. Güneş, “Performance comparison of spectral based approaches on fabric defect detection”, Global Journal on Technology, Vol.7, pp: 42-57, 2015.
 16. H. Açıkgöz, Ö.F. Keçecioğlu, M. Güneş, M. Şekkeli, “Öz Ayarlamalı Bulanık-PID Denetleyici İle Hidrolik Türbinin Benzetim Çalışması”, Academic Platform Journal of Engineering and Science – APJES. Vol. 3 (1), pp: 7-15, 2015.
 17. M. İmal, A. Kaya, M. Güneş, M. E. Kuyumcu, K. Sönmez, “Birleşik Isı ve Güç Üreten Sistemlerin Uygulamalı Analizi ve KSÜ Hastanesi Örnek Çalışması”, KSU. Journal of Engineering Sciences, 18(2), pp:33-40, 2015.
 18. Ş. Yılmaz, A. Yılmaz, M. Güneş, H.R. Özçalık, “Two-Diode Model Performance Analysis of Photovoltaic Panels”, International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT), Vol.4, pp:2890-2895, 2013.
 19. S. Yılmaz, H.R. Özçalık, M. Güneş, O. Dogmuş, “Mathematical Model Derivation of Solar Cell by Using One Diode Equivalent Circuit via SIMULINK”, International Journal of Education and Research(IJER), Vol. 1 No. 12, pp:1-12, 2013.
 20. M. Güneş, S. Arslan, “Çok Fonksiyonlu Bir Elektronik Pülverizatörde İlaçlama İşleminin Optimal ve Bulanık Kontrolü”,  KSU. Journal of Engineering Sciences, 16(2), pp:42-47, 2013
 21. H. Badem, E. Yalçın, M. Güneş, “Sezgisel Bulanık Mantık Kenar Çıkartım Algoritmasının Otsu Metodu ile Optimizasyonu”, KSÜ Journal of Engineering Sciences,  Vol:15 (2), pp.1-10, 2012.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. H. Badem, M. Güneş, “Video Formatına Veri Gizleme Amacıyla Gömülmüş bir Stenografi Uygulamasının Geliştirilmesi”, KSÜ Journal of Engineering Sciences, pp.1-10, 2011.
 2. M. Güneş, Ş. Yılmaz, “Kızıl Ötesi Algılayıcılar Kullanılarak Balık Sayıcı ve Boyut Belirleyici Tasarımı ile Tesis Takip Yazılım Sisteminin Geliştirilmesi”, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi.  Vol:10 (2), pp.36-42, 2007.
 3. Ş. Yılmaz, M. Güneş, M. Aksu, “Rüzgâr Enerjisi ile Tahrik Edilen Bilezikli Asenkron Jeneratörün Yapay Sinir Ağı ile Denetlenmesi”, Teknolojik Araştırmalar Elektronik Dergisi. Vol:1, pp:15-24,  2007.
 4. M. Güneş, “Data Acquisition and Management in Weaving Industries”, Teknolojik Araştırmalar Elektronik Dergisi. Vol:4, pp:35-43, 2006.

D. Uluslararası bildiriler:

 1. E. Yalçın, M.Güneş, “GPU Accelerated Intuitionistic Fuzzy And Otsu Algorithms For Foreign Leaf Detection In Cotton”, International Symposium on Advanced Engineering Technologies, (ISADET 2019).
 2. M. Altun, M.Güneş, “Position Control of a Single Axis Electromagnetic Suspensıon System”, International Symposium on Advanced Engineering Technologies, (ISADET 2019).
 3. O. Doğmuş, M.Güneş, “Design Modeling and Control Of A Tracked Mobile Robot”, International Symposium on Advanced Engineering Technologies, (ISADET 2019).
 4. M. Tekin, Y. Çelik, M. Güneş, M.Şekkeli, “Relative Growth Rate Of Wind Power Plants And Importance OfNational Electricity Generation In Turkey”, 4TH International Symposium on Environment and Morals, 10.12.2018.
 5. Y. Çelik, M. Tekin, M.Şekkeli, M. Güneş, “Tracking Algorithm for Suitcase That Follows Its Owner Autonomously”, International Journal of Modeling andOptimization, 10.02.2018
 6. M.Altun, Y. Çelik, M.Güneş,” Investigation of the Success of PID And Fuzzy Type Inspection Methods In Speed Control Of Shunt Excited DC Motor”, 2nd International Energy and Engineering Conference 2017 (UEMK 2017), 17.10.2017.
 7. I.Karteri, S. Chala, M. Günes, “Electrical properties of graphene based materials on optoelectronic applications”, 2nd International Conference on Applied Surface Science, 12-15 June 2017, Dalian, China.
 8. I. Karteri, S. Chala, M. Günes, “Electromagnetic interference shielding properties of the polymer based nanocomposites with graphene”, 2nd International Conference on Applied Surface Science, 12-15 June 2017, Dalian, China.
 9. Y.Celik, M.Tekin, M.Gunes, “Noise Reduction of EMG Signals Using Wavelet Transform” The International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI2017), March 22-26, 2017. Sarajevo, Bosnia Herzegovina.
 10. Y. Çelik, M. Altun, M. Güneş, “Color Based Moving Object Tracking with An Active Camera Using Motion Information”, IEEE International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP17), September 16-17, 2017, Malatya, Turkey.
 11. M. Altun, İ. Karteri, M. Güneş, “A Study on EMI Shielding Effectiveness of Graphene Based Structures”, IEEE International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP17),September 16-17, 2017, Malatya, Turkey
 12. Y. Celik, M. Altun, M. Güneş, “A Novel Webcam Aided Mouse Design for Disabled” 4th International Conference On Computational And Experimental Science And Engineering (ICCESEN-2017) 4-8 October 2017, Antalya, Turkey.
 13. Y.Çelik. M. Altun, M. Güneş, “An Autonomous System That Shoots Moving Object with A Laser”, 4th International Conference On Computational And Experimental Science And Engineering (ICCESEN-2017) 4-8 October 2017, Antalya, Turkey
 14. M. Altun, İ. Karteri, M. Güneş, “Electromagnetic Shielding Performance Study Of Graphene Based Structures”, 2nd International Energy And Engineering Conference (UEMK2017), Gaziantep, Turkey.
 15. İ.Karteri, M. Altun, M. Güneş, “Preparation and EMI shielding properties of polyvinyl chloride-woodgraphene nanoplatelets nanocomposites”, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016). Pages: 2056-2056, Paper ID:589
 16. E. Yalcin, H. Badem, M. Güneş,  “CUDA-based hybrid intuitionistic fuzzy edge detection algorithm”, IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), pp: 1 - 6, DOI: 10.1109/FUZZ-IEEE.2015.7338008. Year: 2015,
 17. H. Badem, E. Yalcin, M. Güneş, “Accelerated intuitionistic fuzzy edge detection algorithm by using CUDA”, IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU),pp: 1578 - 1581, DOI: 10.1109/SIU.2015.7130150, 2015.
 18. Ş. Yılmaz, E. Kılıç, M. Güneş, H.R. Özçalık, “Türkiye de ve Dünyada Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı”, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu 2013,  Girne, KKTC. 2013.
 19. Ş. Yılmaz, M. Güneş, Ş. Ergün, “Speed Management of AC Motors by Using Artificial Neural Network Algorithms”, International Manufacturing Systems IMS. Sakarya.2001.

E. Ulusal bildiriler:

 1. H. A. Alhasan, M. Ateş, Ö. Berber, M. Güneş, “Optimal Tuning of Linear Quadratic Regulators for inverted pendulum system Using Particle Swarm Optimization and Genetic algorithms”, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2016, pp:662-666, Eskişehir.
 2. A .Gani, Ö. F. Keçecioğlu ,O. Doğmuş, M. Güneş, “Öz Ayarlamalı Bulanık-PID, PID ve LQR Denetleyiciler ile Ters Sarkaç Sisteminin Denetimi”, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2015, pp:540-545, Denizli
 3. O. Doğmuş, Ş. Yılmaz, M. Güneş, H. R. Özçalık, ”Bulanık Mantık Tabanlı Akıllı Sıcaklık Kontrolü Benzetim Çalışması”, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2015,pp:1141-1146, Denizli
 4. Ş. Yılmaz, H. R. Özcalık, A. S. Yılmaz, M. Güneş, “Performance Analysis of a 10 kW Photovoltaic Generator in Kahramanmaras Conditions” , SOLARTR, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu (GÜNDER)-Ulusal Fotovoltaik Teknoloji Platformu (UFTP), pp:142-146, 2014, İzmir, 19-21 Kasım 2014
 5. S. Yılmaz, M. Güneş, Erdal KILIÇ, “4.6 kW Gücünde Fotovoltaik Generatörün Modellenmesi ve Sabit ve Güneş İzleyici Sistem olarak Gaziantep Şartlarında Çalışmasının İncelenmesi” Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, pp:477-482, Eylül 2013, Malatya
 6. Ö. Fatih Keçecioğlu, M. Şekkeli, M. Güneş,  “Lineer Kuadratik Regülatör(LKR) ile hidrolik türbinin optimal kontrolü” Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, pp:1313-1317, Eylül 2013, Malatya
 7. A.Onat, A. K. Binark, M. Güneş, “Güneş Enerjili-Gizli Isı Depolamalı Kurutucu”, 4.Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İTÜ.2002.
 8. M. Güneş, F.Baba, “Basınçlı Kâğıt Hamuru Kasasındaki Seviye ve Toplam Basıncın Bulanık Algoritma ile Kontrolü”. Türk Otomasyon Kurultayı (TOK2000). Ankara, 2000.
 9. N. Işık, A. Onat, M. Güneş, “An Occupational Survey of Refrigeration Technicians”, 1. Çevre ve Teknoloji Sempozyumu, İstanbul, 2000.
 10. M. Güneş, A. Onat, “Ameliyathane Klimasındaki Basınç Dengesinin Bulanık Mantık Kontrolü”, Biyomut 99 İstanbul, 1999.
 11. M. Güneş, M. K. Kıymık, “Tıbbi Teşhis ve Analiz için EEG İşaretlerine Dalgacık Transform Tekniklerinin Uygulaması”, 8. Ulusal Elektrik ve Bilgisayar Kongresi. Gaziantep, 1999.
 12. M. Güneş, M. K. Kıymık, “EEG İşaretlerinin Dalgacık Analizi ve Kısa-Zaman Fourier Dönüşümü ile karşılaştırılması”, Biyomut 99 Ulusal Kongresi. İstanbul, 1999.
 13. M. Güneş, A. Onat, M. K. Kıymık, “Tekstil Klimalarının Nem ve Sıcaklığının Endüstriyel PC ile PID Kontrolü”, 5. İklimlendirme ulusal kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 1998.
 
Durum Çubuğu